Info voor nieuwkomers

G-Suite

Op onze scholen werken we via G-Suite. Je login krijg je van de ICT-coördinator. Surf naar https://gmail.com om te beginnen.


Snel aan de slag? Klik hier voor 7 eenvoudige stappen.

Scoodle

De digitale schoolagenda wordt, net als de afwezigheden, dagelijks bijgehouden via Scoodle. Voor vragen in verband met rechten toekennen, accounts maken, wachtwoorden resetten... kan je bij de directie van de school aankloppen.

Aanmelden kan via www.scoodle.be

Een handleiding voor scoodle

WIFI

Wifi-codes voor de verschillende scholen kan je zelf opvragen via wifi.sgfv.be

Zorgkompas

Het zorgsysteem van elke school zit in Zorgkompas. In 2021 -2022 wordt het zorgsysteem overgezet naar scoodle. Dit platform wordt telkens door de zorgleerkracht beheerd. Vraag aan volgende mensen toegang tot dit platform:

 • De Akker: Juf Jessica

 • Marialoop: Juf Karien Boone

 • Paanders: Juf Valerie

 • Pittem: Juf Katleen Vincent en Meester Franky Derras

 • Sint-Amandus: Juf Christine Glaude

 • Sint-Antonius: Juf Angelien

 • Sint-Lutgardis: Juf Maaike

Chromebooks

Op onze scholen werken we niet met gewone laptops. We gebruiken voor de leerlingen uitsluitend Chromebooks. Dit zijn hele snelle laptops waar je mee op het internet kan en allerlei online toepassingen mee kan gebruiken. Je kan er geen programma's op installeren.

De kinderen vanaf het 4e leerjaar tot en met het 6e leerjaar hebben een login (een Google-Account van de school) om deze chromebooks te gebruiken.

Geen idee wat een Chromebook is? Bekijk dit introductiefilmpje.

Wil je de Chromebooks gebruiken in de klas? Vergeet ze dan niet in de juiste Google Agenda te reserveren. (Maak een afspraak in de kalender: [SCHOOLAFKORTING] RESERVATIES)

Klasblogs

Op elke school zijn er klasblogs. De meeste scholen werken met Blogger. (www.blogger.com) Je krijgt van de ICT-coördinator toegang tot de juiste blog.

In de Sint-Amandusschool wordt er gewerkt met WordPress. Hiervoor is juf Christine Glaude verantwoordelijk.

In alle scholen wordt er verwacht om nu en dan wat foto's (groepsfoto's) op de blog te zetten voor de ouders. Op de Paandersschool wordt de blog ook gebruikt om uitstappen aan te kondigen of om te vragen of de kinderen materiaal willen meebrengen.

Bingel, Kweetet, Ambrasoft

Op elke school is er een "Bingel-, kweetet, Kabas- of ambrasoft verantwoordelijke". Bij die persoon kan je terecht voor je account.

 • De Akker: Juf Jessica

 • Marialoop: juf Eva, meester Jens

 • De Paanders: Juf An-Sofie Vannieuwenhuyse

 • Basisschool Pit: Meester Franky Derras

 • Sint-Amandusschool: Juf Christine Glaude

 • Sint-Antonius: Directeur Koen Ameye

Ook voor de accounts van de bordboeken kan je bij deze personen terecht.

Rapporten

De kinderen krijgen rapporten mee. Alle scholen, behalve de Marialoopschool, werken met een rapport gemaakt in Google Drive door de ICT-coördinator. Er is hiervan een handleiding beschikbaar. Er zal ook een uitleg plaatsvinden in de loop van het schooljaar, of op vraag. (Aarzel niet!)

In de Marialoopschool staat het rapport in iOmniwize. Hier kan je voor vragen terecht bij Juf Karien Boone en Meester Jens en de directie.


Printen via DirectPrint

We werken sinds kort met DirectPrint om te printen. Printen kan enkel van op één van de scholen zelf. (niet van thuis)

Om te printen (vanuit Chrome) heb je een Chrome-app nodig. Die app wordt automatisch geïnstalleerd. Je krijgt rechten op de printers in de scholen waar je werkt. (waar je in de groep "TEAM" zit... >> net zoals wifi.sgfv.be) meer info op ictleerlijn.sgfv.be

Google Classroom

Google Classroom is een platform waarbij je als leerkracht een digitale versie van je klas kan gebruiken. Je kan er mededelingen plaatsen, taken posten, opdrachten maken, bevragingen doen...

Dit schooljaar gaan een paar scholen aan de slag om die Classroom te gebruiken ter vervanging voor een papieren agenda bij de kinderen. (Ze hebben dus geen "boekje" meer om in te schrijven, maar alles gaat via Classroom.) Hoe je concreet met Classroom werkt, vind je op ictleerlijn.sgfv.be > stappenplannen > Google Classroom > STAPPENPLAN.

Vragen? jaspercuvelier@sgfv.be jensdeclerck@sgfv.be