Op zoek naar iets specifieks?

TOOLS VOOR OUDERS

TOESTEMMING SCHOOLREGLEMENTEN FOTO'S

Geef uw GDPR-voorkeuren door en ga via deze tool akkoord met de aanpassingen van het schoolreglement.

SCHOOL-COMMUNICATIE

Controleer hier of we over uw e-mailadres beschikkken

INSCHRIJVINGS-FORMULIER

Controleer hier of we over uw e-mailadres beschikkken

TOOLS VOOR PERSONEEL

Vraag via dit formulier je fietsvergoeding aan en maak en onkostennota's.

Raadpleeg het omgevingsboek.

Vraag wificodes aan.

Rechtstreekse link naar de OuderMailer-App

E-mails samenvoegen vanuit een spreadsheet.

Een hulpmiddel om van foto's naar getypte text te gaan.

DirectPrint-release terminal.

TOOLS VOOR ADMINISTRATIE

Boekhoudingsrobot doorzoeken op history.

Het boekhoudingsdashboard

Het inschrijvingsdashboard

Brieven genereren voor toestemming.sgfv.be

De elektronica-inventaris.

Alle schoolgegevens samen

TOOLS VOOR DIRECTIES

SMS-tool voor noodcommunicatie

Beheer team@school

TOOLS VOOR ICT

Stel Out Of Office berichten in.

Stel e-mailhandtekeningen in.

Stel Dyn-DNS-in.